GRASS 6 Tutorial/sv

From GRASS-Wiki
Jump to: navigation, search

Open Source GIS GRASS 6 är en stabil och väl fungerande version, avsedd för full användning. Den här handledningen ämnar hjälpa dig att lära känna den förbättrade funktionaliteten, vilken är särskilt framträdande i vektormotorn och vid attributhantering. För vidare läsning, se referenser nedan.

OBS! Om ni stöter på några problem vid användning av de exempel som redovisas här; skicka en bugg-rapport och/eller förslag till förbättringar.

Denna handledning är avsedd för GRASS användare som är intresserade av att uppdatera sin GRASS-programvara till den senaste versionen. Om du är ny i GRASS-miljön föreslår vi att du först studerar böcker och tutorials.

OBS: Denna tutorial väntar fortfarande på sammanslagningen av föregående GRASS 5.7 tutorial.

Introduktion

Vid utvecklingen av den senaste GRASS-versionen gjordes stora förbättringar i vektorarkitekturen. Den största förändringen innehåller ett helt nytt 2- och 3dimensionellt vektorbibliotek, som hanterar vektorattribut i en databashanterare (DBMS). Det här systemet förser användaren med en relationsdatabas styrka vad gäller vektorattribut, samtidigt som den bevarar flexibiliteten i de topologiska GRASS-verktygen. GRASS inkorporerar nu även en äkta NVIZ 3dimensionell visualiseringsmiljö samt ett antal förbättringar för i princip alla verktyg i GRASS-biblioteket.


Kom igång med GRASS

Komma igång med den senaste GRASS-versionen

Datahantering – Raster

 • Hanteringen av rasterdata är densamma som i den förra GRASS-versionen.
Handledning som behandlar GRASS 4 och 5 går i nästan alla fall att tillämpa även i version 6.

Datahantering - Vektor

Grass 6 Handledning - Standardinställningar

   - Standardinställningar för vektor geometri;
     för vektor attribut; för db.* moduler


Grass 6 Handledning Geometrihantering

http://grass.osgeo.org/grass57/tutorial/geom_storage.html

    - Geometry – Allmänt 
     Förvaltning; Hantera standardinställningar; 
     GRASS vektorarkitektur; Geometri lagrad i ursprungligt format;
     Geometri lagrad i SHAPE format; 
     Import/export av vektordata Geometri;
     Generera vektorgeometri från olika källor

Grass 6 Handledning – Attributhantering

http://grass.osgeo.org/grass57/tutorial/attrib_storage.html

    - Generellt om attribut 
     Förvaltning; hantera standardinställningar; Exempel;
     Databas-schema

Användarexempel

Vi inväntar en sammanslagning med handledningen ifrån GRASS 5.7

Grundläggande användarexempel

http://grass.osgeo.org/grass57/tutorial/ex_basic.html

Komplexa användarexempel

http://grass.osgeo.org/grass57/tutorial/ex_complex.html

Nätverksanalys I vektor – Exempel

Vektor överlappning/klipp exempel

http://grass.osgeo.org/grass57/tutorial/vectoroverlay.html

Exempel ifrån ”US National Atlas”

http://grass.osgeo.org/grass57/tutorial/usa_demo.html

FAQ (Vanliga frågor)

Felsökning

http://grass.osgeo.org/grass57/tutorial/troubleshooting.html

 • Grass 6 handledning felsökning

Länkar

Läs mer

GRASS och R kriging interpolation

Mini – Hur interpolera kriging med GRASS och R

Hur man interpolerar punktvärde med hjälp av R och GRASS 6

Referenser