Computational region/pl

From GRASS-Wiki
< Computational region
Revision as of 15:27, 22 August 2016 by MilenaN (talk | contribs) (translation pl)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bieżący region lub region obliczeniowy to aktualne ustawienie granic zasięgu regionu i bieżąca rozdzielczość rastra.

Generalne zasady w systemie GRASS:

 1. Mapy rastrowe są zawsze zaimportowane całkowicie w swojej natywnej rozdzielczości (wyjątek: importowane warstwy WMS).
 2. Mapy wektorowe są zawsze zaimportowane całkowicie.
 3. W obliczeniach,
  1. rastrowe mapy wejściowe są automatycznie przycięte/ograniczone i przeskalowane (z użyciem resamplingu najbliższego sąsiada) do bieżącego regionu, aby utworzyć wyjściową mapę rastrową lub odpytywać wartości.
  2. Rastrowe mapy wyjściowe mają zasięg i rozdzielczość tożsamą z mapami w bieżącym regione obliczeniowym.
  3. Mapy wektorowe są zawsze całkowicie przetwarzane.

Wskazówka dla użytkowników przechodzących z innych systemów GIS:
Bieżący region lub region obliczeniowy mogą być rozumiane jako region zainteresowania (ang. ROI).

FAQs

Q: Nic nie widać!

A: Zazwyczaj region obliczeniowy jest ustawiony na obszar nie pokrywający się z mapą zainteresowania. Użyj g.region aby dopasować ustawienia regionu obliczeniowego, np.: poprzez ustawienie go do zasięgu mapy rastrowej:

g.region rast=myrastermap -p

W graficznym interfejsie:

Ustaw wyświetlanie do wybranej mapy:

wxGUI: ustaw wyświetlanie mapy do wybranej mapy (menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy na nazwie mapy)

Ustaw region obliczeniowy do wybranej mapy:

wxGUI: ustaw region obliczeniowy do wybranej mapy (menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy na nazwie mapy)


Q: Rozdzielczość mojego regionu jest inna niż chciałem!

A: Czasami rozdzielczośćregionu obliczeniowego nie zgadza się dokładnie z rozdzielczością wprowadzoną w g.region. Oto przykład:

g.region rast=myrastermap res=1 -p
(...)
nsres:   0.9993515
ewres:   1.00025576
(...)

Aby wymusić zgodność regionu obliczeniowego z wprowadzoną rozdzielczością, użyj flagi -a:

g.region rast=myrastermap res=1 -ap
(...)
nsres:   1
ewres:   1
(...)


Q: Mapa rastrowa źle wygląda.

A: Rozdzielczość regionu obliczeniowego nie pasuje do rozdzielczości mapy rastrowej. Użyj g.region aby dopasować ustawienia rozdzielczości regionu obliczeniowego lub ustaw ją do do mapy rastrowej (zobacz wyżej).


Q: Dostaję błąd modułu "xyz module: G_malloc error".

A: Prawdopodobnie chcesz użyć więcej pamięci niż oferuje twój komputer, co jest często spowodowane zbyt dużą rozdzielczością (lub zbyt dużym regionem obliczeniowym). Np.: bezcelowe jest obliczanie danych DEM w nanometrowej rozdzielczości rastra. Ustaw zasięg regionu i rozdzielczość rastra dokładnie przy użyciu g.region ( w graficznym interfejsie: menu Ustawienia -> Region -> Display Region | Set Region).

Q: Potrzebuję fragment mapy rastrowej!

A: Chociaż jest to wykonywane w locie przez odpowiednie ustawienie regionu obliczeniowego, ciągle możesz utworzyć kopię fragmenut mapy rastrowej poprzez

r.mapcalc "subset = original_map"

Zobacz również