Difference between revisions of "GRASS Documents/sr"

From GRASS-Wiki
Jump to navigation Jump to search
(0,1)
 
(0,2)
Line 18: Line 18:


* Помоћ са [[data formats|форматима података]]
* Помоћ са [[data formats|форматима података]]
* Помоћ са [[module command line parser|парсерима модула]]
* Помоћ са [[module command line parser|парсерима модула]]
* Помоћ са [[RST Spline Surfaces|RST Spline Surfaces]]
* [[Help with 3D|Помоћ са 3D]]


* Помоћ са [[Image_processing|Imagery and satellite]] data
* Помоћ са [[RST Spline Surfaces|RST закривљеним површима]]
 
* [[Help with 3D|Помоћ са 3D]] објектима
 
* Помоћ са [[Image_processing|сателитским снимцима]]


* Помоћ са [[LIDAR|LIDAR and swath bathymetry]] data
* Помоћ са обрадом [[LIDAR|ласерских и снимака сонара (LIDAR и swath батиметрија)]]


* Помоћ са [[Time series|временским серијама]]
* Помоћ са [[Time series|временским серијама]]
Line 40: Line 43:
==== Остало ====
==== Остало ====


* [http://grass.osgeo.org/gdp/index.php GGRASS пројекта израде документације]<br>(huge amount of information for many versions of GRASS spanning the last 15 years; relevant content needs to be moved into this Wiki [''please help!''])
* [http://grass.osgeo.org/gdp/index.php GRASS пројекат израде документације]<br>(велики обим информација из различитих верзија GRASS-а у задњих 15 година; релевантан садржај треба пренијети у овај вики [''потребна помоћ!''])


* [[GRASS_Education_%28Free_GIS_education%29#Teaching_Materials | Teaching materials]] contributed by the community<BR>(Tutorials, courseware, training videos, etc.)
* [[GRASS_Education_%28Free_GIS_education%29#Teaching_Materials | Материјал за подучавање]] придарен од заједнице<BR>(Курсеви, видеи за обуку, презентације и слично)


* [[GRASS raster semantics|GRASS растерска семантика ]]
* [[GRASS raster semantics|GRASS растерска семантика ]]
Line 51: Line 54:
=== Помоћ са модулима ===
=== Помоћ са модулима ===


* [[r.sun]] - Solar irradiation model
* [[r.sun]] - Симулација сунчевог зрачења
* [[ps.map]] - Cartographic plot builder
* [[ps.map]] - Штампање мапа


== Опште ==
== Опште ==
Line 58: Line 61:
===== [[Tips and Tricks|Савјети и трикови]] =====
===== [[Tips and Tricks|Савјети и трикови]] =====
===== Картографија =====
===== Картографија =====
* [[Ps.map_scripts|ps.map cartographic output examples]]
* [[Ps.map_scripts|ps.map примјери картографског излаза]]
* [[GRASS_and_GMT|Export]] to the [http://gmt.soest.hawaii.edu/ GMT] software package for publication quality cartography
* [[GRASS_and_GMT|Извоз]] у [http://gmt.soest.hawaii.edu/ GMT] софтвер за квалитетна картографска издања


===== [[SQL]] подршка у GRASS-у =====
===== [[SQL]] подршка у GRASS-у =====
Line 68: Line 71:


* [[Installation Guide|Како инсталирати]] бинарне пакете
* [[Installation Guide|Како инсталирати]] бинарне пакете
* [[Compile and Install|Компилација и инсталација]] из SVN складишта изворног кода (скорашње инајбоље...)
* [[Compile and Install|Компилација и инсталација]] из SVN складишта изворног кода (скорашње и најбоље...)
* [[Compile and install GRASS and QGIS with GDAL/OGR Plugin|Компилација и инсталација GRASS-а и QGIS-а са GDAL/OGR додатком]] (e.g., to enable QGIS to read GRASS data directly)
* [[Compile and install GRASS and QGIS with GDAL/OGR Plugin|Компилација и инсталација GRASS-а и QGIS-а са GDAL/OGR додатком]] (нпр., како омогућити да QGIS директно приступа GRASS ГИС бази података)
* [[GRASS AddOns|GRASS додаци]] (User contributions)
* [[GRASS AddOns|GRASS додаци]] (Кориснички прилози)


== Развој ==
== Развој ==


* Programming: see document list at [[Development]].
* Програмирање: види листу докумената у [[Development|развој]]у.
* [[GRASS Translation Glossary]]
* [[GRASS Translation Glossary|GRASS преводилачки ријечник]]
* [[GRASS Module Porting List]] (check here if you don't find a certain command in GRASS 6)
* [[GRASS Module Porting List|GRASS листа портованих модула]] (провјери овдје дали постоји поједина команда у GRASS6)
* [[Development#Linking GRASS to external languages|Linking GRASS to external languages]]
* [[Development#Linking GRASS to external languages|Повезивање GRASS-а са другим програмским језицима]]


== Геостатистика ==
== Геостатистика ==

Revision as of 10:53, 20 July 2009

Кориштење

ЧПП
GRASS Мануал
GRASS Упутства
Мултимедија за обуку

Помоћ са задацима

  • Помоћ са ГПС апликацијама

Остало


Помоћ са модулима

  • r.sun - Симулација сунчевог зрачења
  • ps.map - Штампање мапа

Опште

Збир цитата
Савјети и трикови
Картографија
SQL подршка у GRASS-у
Гео SQL подршка у GRASS-у

Инсталација

Развој

Геостатистика

This page is in progress of translating to Serbian from English.