Difference between revisions of "Meteorology/pl"

From GRASS-Wiki
Jump to: navigation, search
m (pl translation)
 
m
 
Line 19: Line 19:
  
 
* {{cmd|v.vol.rst}} - do 3D spline interpolation between sparse data points. Zrzut ekranu przedstawiający izopowierzchnie  opadów atmosferycznych 3D voxel nad Słowacją znajduje się na {{website|screenshots/viz.php|stronie ze zrzutami wizualizacji}}. Samouczek można znaleźć w [http://www.grassbook.org/data_menu2nd.php GRASS book 2nd Ed.], rozdział 7.
 
* {{cmd|v.vol.rst}} - do 3D spline interpolation between sparse data points. Zrzut ekranu przedstawiający izopowierzchnie  opadów atmosferycznych 3D voxel nad Słowacją znajduje się na {{website|screenshots/viz.php|stronie ze zrzutami wizualizacji}}. Samouczek można znaleźć w [http://www.grassbook.org/data_menu2nd.php GRASS book 2nd Ed.], rozdział 7.
 
  
 
{{Trans|Polish|English}}
 
{{Trans|Polish|English}}
 
 
[[Category:Applications]]
 
[[Category:Applications]]
 
[[Category:Documentation]]
 
[[Category:Documentation]]
 
[[Category:Languages/pl]]
 
[[Category:Languages/pl]]

Latest revision as of 11:47, 16 April 2010

Meteorologia

GRASS w połaczeniu z R-stats stanowi potężny zestaw narzędzi do analizy meteorologicznych szeregów czasowych oraz wykonywania czasowo-przestrzennych interpolacji.


  • W opracowaniu: d.barb: Na podstawie dwóch map rastrowych lub punktowych danych wektorowych wyświetla wind barbs lub variable length straw diagrams. Tak jak w przypadku d.rast.arrow, jako dane wejściowe podaje się wielkość i kierunek. (Hamish)
wynik d.rast.arrow
  • r.series - do analizy szeregów czasowych danych rastrowych..
  • v.surf.rst - służy do 2D spline interpolation between sparse data points

This page is in progress of translating to Polish from English.