Difference between revisions of "User:Radenko/translate"

From GRASS-Wiki
Jump to navigation Jump to search
(143)
(173)
Line 20: Line 20:
* редовна провјера функционалности мирор сајтова
* редовна провјера функционалности мирор сајтова
Процјена потребног времена:
Процјена потребног времена:
* у просјеку: 1 или више сати недјељно
* у просјеку: 1 или више сати седмично
Contact: Markus Neteler
Контакт: Марк Нетелер (Markus Neteler)


=== Вики менаџер (отворено) ===
=== Вики менаџер (отворено) ===
Line 28: Line 28:


Вјештине:  
Вјештине:  
* basic knowledge of mediawiki usage
* основе кориштења медијавики софтвера
* no programming skills required
* програмерске вјештине нису потребне
Tasks:
Задаци:
* update outdated pages
* ажурирање страна
* simplify structure where needed (merge pages)
* поједностављење структуре по потреби (обједињавање страна)
* clean up [[:Special:Lonelypages|Orphaned pages]] (link, merge or remove)
* пречишћавање [[:Special:Lonelypages|сирочићи]] (спајање, везање и брисање)
* keep [[:Special:Categories|Categories]] up to date (add at bottom of pages where needed)
* одржавање ажурности [[:Special:Categories|категорија]] (додавање на крају страна)
* keep an eye on spammers
* држање спамера на оку
Estimated workload:
Процјена потребног времена:
* in average: 1h per week
* у просјеку: 1 сат седмично
Contact: Markus Neteler, [[User:Landa|Martin Landa]]
Контакт: MМарк Нетелер (Markus Neteler), [[User:Landa|Мартин Ланда (Martin Landa)]]


=== Развој графичког дизајна (отворено) ===
=== Развој графичког дизајна (отворено) ===


We need someone with good graphic design skills to maintain the artwork used in the various GUIs and the web site. The initial priority is to rework the icons used in the various GUIs and clean up the screenshot gallery.
Потребни су нам добри дизајнери за одржавање слика које се користе у различитим сучељима или на сајту. Приоритет је прерађивање икона коришћених у различитим сучељима и чишћење галерија са скриншотовима.


Skills:
Вјештине:
* Graphic design, graphic design software
* Графички дизајн, рад са програмима за дизајн
* Artistic
* Ликовне склоности
* A sufficient level of familiarity with the GIS in order to capture the precise meaning of a button's task in a simple picture.
* Довољан ниво упознатости са ГИС-ом у циљу да се предочи прецизно значење задатка у једноставној сличици.
* No programming experience needed, but it would be helpful if willing to learn a little Tcl in the short term and more wxPython in the long term. (present and future GUI frameworks)
* Нису потребна програмерска искуства, али је пожељна воља за учењем дјела Tcl језика за ближу будућност као и wxPython-а за даљу. (садашња и будућа сучеља програма)
* Manage binary files in CVS. (fairly simple to learn)
* Упрвљање бинарним фајловима у CVS. (умјерено једноставно за научити)
Tasks:
Задаци:
* Create new icons for the various GUIs
* Креирање нових икона за различите намјене
* Work with website manager to create, solicit, and maintain screenshot gallery
* Рад са менаџерима сајта ради креирања, претраживања и одржавања галерије скриншотова
* Work with the GUI team to perfect GUI layout and menu presentation.
* Рад са тимом за развој сучеља да би се усавршио изглед програма  и менија.
* Help promotion and newsletter teams in preparing logo banners, layout ideas, etc.
* Помоћ на промоцији и тиму за новости у припремању логоа и банера, идеја за прелом и др.
Estimated workload:
Процјена потребног времена:
* After initial work on icons: 1hr per week
* Након иницијалног посла на иконама: 1 сат седмично


== прихваћене позиције (предложене овдје) ==
== прихваћене позиције (предложене овдје) ==
Line 62: Line 62:
=== вођење документације ===
=== вођење документације ===


'''''NEWS: Kindly accepted by Eric Patton'''''
'''''НОВОСТ: Kindly accepted by Eric Patton'''''


GRASS documentation (HTML/MAN pages) need to be frequently revisited and updated. Some pages are still lacking examples or clarity.
GRASS documentation (HTML/MAN pages) need to be frequently revisited and updated. Some pages are still lacking examples or clarity.

Revision as of 09:52, 17 March 2010

Отворени послови на GRASS пројекту

Растућа инфраструктура и обимна корисничка подршка захтјевају више напора да се интегришу корисничке донације и да се одржи ажурност. ова страница садржи листу послова за које су нам потребни добровољци. Описи ових послова могу дјеловати превише формално, али правилно осликавају потребе.

Волонтери на веб сајту (отворено)

Неколико волонтера за одржавање веб сајта су потребни ради посла на ажурирању и одржавању постојеће структуре. Циљ би могао бити прелаз на CMS систем као Drupal који захтјева веће напоре. Волф Бергенхајм (Wolf Bergenheim) је тренутно задужен за припрему ОСГео базираног сервера за GRASS.

Вјештине:

 • познавање стандардног HTML кода (једна PHP функција је упослена за формирање менија)
 • вољност да се користи едитор обичног текста за писање страница(да би се избјегло гомилање вишка HTML кода)
 • фамилијарност (или ворност за учење) са GRASS-овим веб сајтом CVS (види инструкције)
 • програмерске вјештине нису потребне

Задаци:

 • ажурирање застарјелих страна
 • размисли о кориштењу "корисничких прича" да би сајт био занимљивији
 • размисли о превођењу важнијих страна
 • поједностављење структуре
 • додавање нових скриншотова са Криејтив Комонс лиценцом
 • редовна провјера функционалности мирор сајтова

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 или више сати седмично

Контакт: Марк Нетелер (Markus Neteler)

Вики менаџер (отворено)

GRASS вики (тренутно га користите) захтјева стално надгледање.

Вјештине:

 • основе кориштења медијавики софтвера
 • програмерске вјештине нису потребне

Задаци:

 • ажурирање страна
 • поједностављење структуре по потреби (обједињавање страна)
 • пречишћавање сирочићи (спајање, везање и брисање)
 • одржавање ажурности категорија (додавање на крају страна)
 • држање спамера на оку

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 сат седмично

Контакт: MМарк Нетелер (Markus Neteler), Мартин Ланда (Martin Landa)

Развој графичког дизајна (отворено)

Потребни су нам добри дизајнери за одржавање слика које се користе у различитим сучељима или на сајту. Приоритет је прерађивање икона коришћених у различитим сучељима и чишћење галерија са скриншотовима.

Вјештине:

 • Графички дизајн, рад са програмима за дизајн
 • Ликовне склоности
 • Довољан ниво упознатости са ГИС-ом у циљу да се предочи прецизно значење задатка у једноставној сличици.
 • Нису потребна програмерска искуства, али је пожељна воља за учењем дјела Tcl језика за ближу будућност као и wxPython-а за даљу. (садашња и будућа сучеља програма)
 • Упрвљање бинарним фајловима у CVS-у. (умјерено једноставно за научити)

Задаци:

 • Креирање нових икона за различите намјене
 • Рад са менаџерима сајта ради креирања, претраживања и одржавања галерије скриншотова
 • Рад са тимом за развој сучеља да би се усавршио изглед програма и менија.
 • Помоћ на промоцији и тиму за новости у припремању логоа и банера, идеја за прелом и др.

Процјена потребног времена:

 • Након иницијалног посла на иконама: 1 сат седмично

прихваћене позиције (предложене овдје)

вођење документације

НОВОСТ: Kindly accepted by Eric Patton

GRASS documentation (HTML/MAN pages) need to be frequently revisited and updated. Some pages are still lacking examples or clarity.

Skills:

 • knowledge of standard HTML (ASCII editor is preferred over HTML editor)
 • willingness to use plain text editors to write pages (to avoid that HTML cruft creeps in)
 • familiarity (or willingness to learn use) with GRASS Web site CVS (see instructions)
 • no programming skills required
 • excellent knowledge of English language (native speaker preferred)

Tasks:

 • update outdated manual pages
 • homogenize style and layout
 • add relevant graphics/screenshots with credits/CC license into page
 • receive and merge contributions from external contributors; remove offensive HTML tags not understood by g.html2man (say: reduce to simple HTML - see instructions)

Estimated workload:

 • in average: 1-x h per week

Превођење

NEWS: Kindly accepted by Carlos Dávila

The translations manager is responsible for maintaining the translation of GRASS messages (translation page; [http://grass.itc.it/mailman/listinfo/translations mailing list)

Skills:

 • knowledge (or willingness to learn use) of translation tools (kbabel, poEDIT)
 • familiarity (or willingness to learn use) with CVS (see instructions)
 • no programming skills required

Tasks:

 • work with GRASS CVS-Head (latest GRASS)
 • merging translation contributions (with 'msgmerge' of .po files or simply use po_merge.sh)
 • invite translators to contribute (ask regularly, find new), make them use recent GRASS
 • create template files for new languages ('make pot')
 • update existing translations after having received latest submissions from translators ('make update-po')
 • keep headers of .po files intact and up-to-date
 • add new translators to AUTHORS file in source code

Estimated workload:

 • in average: 1-2h per week or less

Представник за односе са јавности

NEWS: Kindly accepted by Malte Halbey-Martin

Despite the continuous growth of the user community, we seek "GRASS GIS awareness" especially for public administration and companies. A multi-language brochure is needed to promote GRASS in a more effective way. Funding for a high quality print is to be defined.

Skills:

 • communication and design skills

Tasks:

 • find like-minded people to form a GRASS promotion group
 • communicate the existence of the GRASS project
 • design of a multi-language brochure (both PDF and printed) in collaboration with the OSGeo-VisCom team
 • create material to illustrate the GRASS functionality
 • contact public administration and professionals in a non-spammy way
 • collect success stories and render them usable for the Web site

Заинтересовани

While we have to figure out the process, here a list of interested people. Please add yourself:

 • Dylan Beaudette: Web site contributor (familiar with Drupal CMS)
 • Scott Mitchell: Web site contributor, could possibly do the translation job, if nobody with translation tool experience volunteers
 • Brad Douglas: Public Relations contributor (co-maintainer)

Постојећи пројекти

Documentation Manager
Eric Patton
OSGeo Trac maintainers
Markus Neteler, Martin Landa
Newsletter editor-in-chief
Martin Wegmann (+ Paul Kelly and MN) - for OSGeo: Tyler Mitchell
OSGeo SVN code repository
Markus Neteler, Martin Landa, Howard Butler
Main Web site/Infrastructure manager
Markus Neteler
Mailing list manager
Markus Neteler
Translations manager
Carlos Dávila
Wiki manager
Markus Neteler, Martin Landa (see above for open position)
Public relations manager
Malte Halbey-Martin
Binaries packager
 • Fedora RPMs: Brad Douglas (still?)
 • Mandriva RPMs: Buchan Milne
 • OpenSUSE RPMs: Otto Dassau
 • Debian: Francesco Lovergine and the Debian GIS Project
 • winGRASS native: Marco Pasetti, Moritz Lennert, Benjamin Ducke, Huidae Cho, Paul Kelly, Tim Sutton (QGIS/GRASS bundle)
 • MacOSX: William Kyngesburye, Lorenzo Moretti (still?)