User:Radenko/translate

From GRASS-Wiki
< User:Radenko
Revision as of 07:40, 24 March 2010 by Radenko (talk | contribs) (243)
Jump to navigation Jump to search

Отворени послови на GRASS пројекту

Растућа инфраструктура и обимна корисничка подршка захтјевају више напора да се интегришу корисничке донације и да се одржи ажурност. ова страница садржи листу послова за које су нам потребни добровољци. Описи ових послова могу дјеловати превише формално, али правилно осликавају потребе.

Волонтери на веб сајту (отворено)

Неколико волонтера за одржавање веб сајта су потребни ради посла на ажурирању и одржавању постојеће структуре. Циљ би могао бити прелаз на CMS систем као Drupal који захтјева веће напоре. Волф Бергенхајм (Wolf Bergenheim) је тренутно задужен за припрему ОСГео базираног сервера за GRASS.

Вјештине:

 • познавање стандардног HTML кода (једна PHP функција је упослена за формирање менија)
 • вољност да се користи едитор обичног текста за писање страница(да би се избјегло гомилање вишка HTML кода)
 • фамилијарност (или ворност за учење) са GRASS-овим веб сајтом CVS (види инструкције)
 • програмерске вјештине нису потребне

Задаци:

 • ажурирање застарјелих страна
 • размисли о кориштењу "корисничких прича" да би сајт био занимљивији
 • размисли о превођењу важнијих страна
 • поједностављење структуре
 • додавање нових скриншотова са Криејтив Комонс лиценцом
 • редовна провјера функционалности мирор сајтова

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 или више сати седмично

Контакт: Марк Нетелер (Markus Neteler)

Вики менаџер (отворено)

GRASS вики (тренутно га користите) захтјева стално надгледање.

Вјештине:

 • основе кориштења медијавики софтвера
 • програмерске вјештине нису потребне

Задаци:

 • ажурирање страна
 • поједностављење структуре по потреби (обједињавање страна)
 • пречишћавање сирочићи (спајање, везање и брисање)
 • одржавање ажурности категорија (додавање на крају страна)
 • држање спамера на оку

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 сат седмично

Контакт: MМарк Нетелер (Markus Neteler), Мартин Ланда (Martin Landa)

Развој графичког дизајна (отворено)

Потребни су нам добри дизајнери за одржавање слика које се користе у различитим сучељима или на сајту. Приоритет је прерађивање икона коришћених у различитим сучељима и чишћење галерија са скриншотовима.

Вјештине:

 • Графички дизајн, рад са програмима за дизајн
 • Ликовне склоности
 • Довољан ниво упознатости са ГИС-ом у циљу да се предочи прецизно значење задатка у једноставној сличици.
 • Нису потребна програмерска искуства, али је пожељна воља за учењем дјела Tcl језика за ближу будућност као и wxPython-а за даљу. (садашња и будућа сучеља програма)
 • Упрвљање бинарним фајловима у CVS-у. (умјерено једноставно за научити)

Задаци:

 • Креирање нових икона за различите намјене
 • Рад са менаџерима сајта ради креирања, претраживања и одржавања галерије скриншотова
 • Рад са тимом за развој сучеља да би се усавршио изглед програма и менија.
 • Помоћ на промоцији и тиму за новости у припремању логоа и банера, идеја за прелом и др.

Процјена потребног времена:

 • Након иницијалног посла на иконама: 1 сат седмично

прихваћене позиције (предложене овдје)

вођење документације

НОВОСТ: Прихваћено од Ерика Патона (Eric Patton)

GRASS документација (HTML/MAN странице) треба да је често провјерена и ажурирана. Неким страницама недостају примјери и јасност у излагању.

Вјештине:

 • познавање стандардног HTML-а (ASCII едитори су пожељнији од HTML едитора)
 • вољност да се користе уређивачи (едитори) обичног текста (да би се избјегли вишкови HTML кода)
 • фамилијарност (или воља за учење) са CVS системом GRASS сајта (види инструкције)
 • Нису потребна програмерска искуства
 • одлично познавање енглеског језика (пожељно са енглеског говорног подручја)

Задаци:

 • ажурирање застарјелих мануала
 • хомогенизација стила и прегледа
 • и релевантне графике/скриншотови са именом аутора/Криејтив Комонс лиценца у страници
 • примање и уграђивање донација од вањских донатора; одстрањивање нападних HTML тагова које g.html2man не разумије (рацимо: свођење на једноставан HTML - види инструкције)

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 или више сати седмично

Превођење

NEWS: Kindly accepted by Carlos Dávila

The translations manager is responsible for maintaining the translation of GRASS messages (translation page; [http://grass.itc.it/mailman/listinfo/translations mailing list)

Skills:

 • knowledge (or willingness to learn use) of translation tools (kbabel, poEDIT)
 • familiarity (or willingness to learn use) with CVS (see instructions)
 • no programming skills required

Tasks:

 • work with GRASS CVS-Head (latest GRASS)
 • merging translation contributions (with 'msgmerge' of .po files or simply use po_merge.sh)
 • invite translators to contribute (ask regularly, find new), make them use recent GRASS
 • create template files for new languages ('make pot')
 • update existing translations after having received latest submissions from translators ('make update-po')
 • keep headers of .po files intact and up-to-date
 • add new translators to AUTHORS file in source code

Estimated workload:

 • in average: 1-2h per week or less

Представник за односе са јавности

NEWS: Kindly accepted by Malte Halbey-Martin

Despite the continuous growth of the user community, we seek "GRASS GIS awareness" especially for public administration and companies. A multi-language brochure is needed to promote GRASS in a more effective way. Funding for a high quality print is to be defined.

Skills:

 • communication and design skills

Tasks:

 • find like-minded people to form a GRASS promotion group
 • communicate the existence of the GRASS project
 • design of a multi-language brochure (both PDF and printed) in collaboration with the OSGeo-VisCom team
 • create material to illustrate the GRASS functionality
 • contact public administration and professionals in a non-spammy way
 • collect success stories and render them usable for the Web site

Заинтересовани

While we have to figure out the process, here a list of interested people. Please add yourself:

 • Dylan Beaudette: Web site contributor (familiar with Drupal CMS)
 • Scott Mitchell: Web site contributor, could possibly do the translation job, if nobody with translation tool experience volunteers
 • Brad Douglas: Public Relations contributor (co-maintainer)

Постојећи пројекти

Documentation Manager
Eric Patton
OSGeo Trac maintainers
Markus Neteler, Martin Landa
Newsletter editor-in-chief
Martin Wegmann (+ Paul Kelly and MN) - for OSGeo: Tyler Mitchell
OSGeo SVN code repository
Markus Neteler, Martin Landa, Howard Butler
Main Web site/Infrastructure manager
Markus Neteler
Mailing list manager
Markus Neteler
Translations manager
Carlos Dávila
Wiki manager
Markus Neteler, Martin Landa (see above for open position)
Public relations manager
Malte Halbey-Martin
Binaries packager
 • Fedora RPMs: Brad Douglas (still?)
 • Mandriva RPMs: Buchan Milne
 • OpenSUSE RPMs: Otto Dassau
 • Debian: Francesco Lovergine and the Debian GIS Project
 • winGRASS native: Marco Pasetti, Moritz Lennert, Benjamin Ducke, Huidae Cho, Paul Kelly, Tim Sutton (QGIS/GRASS bundle)
 • MacOSX: William Kyngesburye, Lorenzo Moretti (still?)