WxGUI Modeler/pl

From GRASS-Wiki
< WxGUI Modeler
Revision as of 12:45, 18 May 2010 by MilenaN (talk | contribs) (updated to en version)

Jump to: navigation, search

< wxGUI

Graphical modeler jest rozszerzeniem wxGUI pozwalającym użytkownikowi na tworzenie, edycję i zarządzanie modelami. Rozszerzenie dostępne jest z menu "Plik| Graphical modeler" od wersji GRASS 6.5+.

Uwaga: modeler jest w trakcie rozwoju, dostępny jako prototyp eksperymentalny. Zobacz tę stronę wiki dla programistów.

Obecnie modeler pozwala na:

  • definiowanie akcji (moduły GRASS)
  • definiowanie obiektów danych (raster, wektor, raster 3D)
  • definiowanie relacji pomiędzy danymi a obiektami akcji
  • walidację modelu
  • uruchamianie modelu
  • zapisywanie ustawień modelu do pliku (GRASS Model File *.gxm)
  • export ustawień modelu do skryptu Pythona

Galeria

Graphical Modeler - prototyp eksperymentalny
Graphical Modeler - prototyp eksperymentalny
Graphical Modeler - prototyp eksperymentalny
Graphical Modeler - prototyp eksperymentalny

Samouczki

Linki zewnętrzne