WxNviz/pl

From GRASS-Wiki
< WxNviz
Revision as of 09:42, 24 May 2010 by MilenaN (talk | contribs) (polish version)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Z powrotem do strony wxGUI.

Zobacz również instrukcję do wxNviz.

wxNviz jest rozszerzeniem wxGUI pozwalającym na realistyczne renderowanie multiple surfaces (danych rastrowych) w przestrzeni 3D z możliwością kolorowania tematycznego, nakładania danych wektorowych 2D na powierzchnie, przestrzennego wyświetlania danych wektorowych 3D oraz wizualizację danych volume (danych rastrowych 3D).

Zrzuty ekranowe

2008-06-27: Display raster map from layer tree in 2.5D (surface)
2008-07-05: Dodana obsługa danych wektorowych (linie 2D)
2008-07-26: Obsługa punktowych danych wektorowych
2008-08-02: Obsługa danych wektorowych 3D
2008-08-09: Wstępna obsługa danych volumetrycznych

 

Pomysły

Google Summer of Code

2008

2010

Zobacz również

This page is in progress of translating to Polish from English.