WxNviz/pl

From GRASS-Wiki
< WxNviz
Revision as of 01:45, 8 August 2010 by MilenaN (talk | contribs) (Zrzuty ekranowe: update to en version)

Jump to: navigation, search

Z powrotem do strony wxGUI.

Zobacz również instrukcję do wxNviz.

wxNviz jest rozszerzeniem wxGUI pozwalającym na realistyczne renderowanie multiple surfaces (danych rastrowych) w przestrzeni 3D z możliwością kolorowania tematycznego, nakładania danych wektorowych 2D na powierzchnie, przestrzennego wyświetlania danych wektorowych 3D oraz wizualizację danych volume (danych rastrowych 3D).

Zrzuty ekranowe

2008-06-27: Display raster map from layer tree in 2.5D (surface)
2008-07-05: Dodana obsługa danych wektorowych (linie 2D)
2008-07-26: Obsługa punktowych danych wektorowych
2008-08-02: Obsługa danych wektorowych 3D
2008-08-09: Wstępna obsługa danych volumetrycznych
2010-05-31: 3D view tools window integrated into Layer Manager
Lighting control panel in Layer Manager (2010-06-17)
Fringe control panel in Layer Manager (2010-06-23)
Redirect messages to wxGUI (2010-08-08)

 

Pomysły

Google Summer of Code

2008

2010

Zobacz również

This page is in progress of translating to Polish from English.