Difference between revisions of "GRASS-Wiki/sr"

From GRASS-Wiki
Jump to navigation Jump to search
({{Trans|Serbian|English}})
 
(rest)
Line 16: Line 16:
</div>
</div>
</div>
</div>
{{Trans|Serbian|English}}


<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#FFF5E5;">
<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#FFF5E5;">
'''What's hot:'''
'''Шта је ново:'''
* [http://grass.osgeo.org/download/index.php#g64x GRASS 6.4.0 to be released soon - try it now!]
* [http://grass.osgeo.org/download/index.php#g64x ускоро GRASS 6.4.0 - испробај га сад!]
* [http://www.osgeo.org/node/895 The Summer of Code is under way!]
* [http://www.osgeo.org/node/895 Љето кодираља на путу!]
</div>
</div>


<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
==== User Documentation and Support ====
==== Корисничка документација и подршка ====
* [[GRASS Help|GRASS Help and Getting Started]]
* [[GRASS Help|GRASS Помоћ и започињање]]
* [[GRASS Documents|In depth GRASS Documentation]]
* [[GRASS Documents|Документација GRASS-а, у дубину]]
* [[Installation Guide]] for precompiled binaries
* [[Installation Guide|Како инсталирати]] већ припремљене бинарне пакете
* [[Faq|FAQ]]
* [[Faq|FAQ]]
* [[wxGUI]] - Graphical User Interface based on wxPython
* [[wxGUI]] - Графичко корисничко сучеље базирано на wxPython
</div>
</div>


Line 36: Line 35:


==== Заједница ====
==== Заједница ====
* [[GRASS Community]]: Getting in touch
* [[GRASS Community]]: Бити у контакту
* [[Applications|Research applications]]: What people are doing with GRASS
* [[Applications|Research applications]]: Шта може бити урађено са GRASS-ом
* [[GRASS migration hints|Migrating to GRASS]]
* [[GRASS migration hints|Прелазак на GRASS]]
* [[GRASS Blogger]]
* [[GRASS Blogger]]
* Get involved: [[Project jobs]]
* Буди укључен: [[Project jobs|Послови на пројекту]]
* [http://grass.osgeo.org/wiki/Special:Recentchanges?feed=rss RSS feed] of recent changes of this Wiki
* [http://grass.osgeo.org/wiki/Special:Recentchanges?feed=rss RSS извјештаји] скорашњих промјена на овој Вики
</div>
</div>
<div>Have a look at the GRASS GIS users worldwide [http://grass.osgeo.org/community/ GRASS GIS User Online]. If you operate a GRASS GIS installation, you are welcome to enter your user data there.  
<div>Погледај ко користи GRASS ГИС широм свјета [http://grass.osgeo.org/community/ GRASS ГИС корисници]. Ако користите GRASS ГИС добродошао је унос ваших података овдје.  
</div>
</div>


<div><p>''[[GRASS-Wiki:Language policy|Translate this Wiki]]''</p></div>


<!-- RIGHT COLUMN -->
<!-- RIGHT COLUMN -->
Line 54: Line 52:
<div style="margin:0;  border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
<div style="margin:0;  border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
[[Image:OSGeo 220pix.png|center|220px]]
[[Image:OSGeo 220pix.png|center|220px]]
<center>OSGeo Foundation Project</center>
<center>Пројекат ОСГео фондације</center>
</div>
</div>


<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
* [http://grass.osgeo.org/screenshots/index.php GRASS GIS Gallery]
* [http://grass.osgeo.org/screenshots/index.php Галерија GRASS ГИС]
* [http://trac.osgeo.org SVN/trac] Source Code Repository
* [http://trac.osgeo.org SVN/trac] Складиште изворног кода
* [http://grass.osgeo.org/community/support.php Mailing lists] and [http://grass.osgeo.org/community/support.php#irc IRC]
* [http://grass.osgeo.org/community/support.php Преглед порука] и [http://grass.osgeo.org/community/support.php#irc IRC]
* [http://trac.osgeo.org/grass/ Report errors]
* [http://trac.osgeo.org/grass/ Пријављивање грешака]
* [https://svn.osgeo.org/grass/grass/branches/releasebranch_6_3/COPYING Licensed under GNU GPL]
* [https://svn.osgeo.org/grass/grass/branches/releasebranch_6_3/COPYING Лиценцирано GNU GPL-ом]
</div>
</div>


Line 68: Line 66:


==== Download ====
==== Download ====
* [http://grass.osgeo.org/download/ Source code and binaries]
* [http://grass.osgeo.org/download/ Изворни код и бинарна паковања]
* '''[[GRASS AddOns]]'''
* '''[[GRASS Додаци]]'''
* [[Promotional material]]
* [[Promotional material|Рекламни материјал]]
* [[Sample datasets]]
* [[Sample datasets|Узорци пројекта]]
* [[Global datasets]]
* [[Global datasets|Глобални пројекти]]
</div>
</div>


<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">


==== Development ====
==== Развој ====
* [[Compile and Install]] of Source Code
* [[Compile and Install|Компајлирање и инсталација]] изворног кода
* [[Development|GRASS Development]] intro
* [[Development|Развој GRASS]] увод
* [http://trac.osgeo.org/grass/wiki GRASS-trac]: the development Wiki, bugtracker, source code browser
* [http://trac.osgeo.org/grass/wiki GRASS-trac]: Вики развоја, праћење грешака, прегледник rизворног кода
* [[Release Roadmap]]
* [[Release Roadmap|Мапа издања]]
* [[GRASS 7 ideas collection]]
* [[GRASS 7 ideas collection|Колекција идеја за GRASS 7]]
* [[GRASS SoC Ideas|Google Summer of Code ideas collection]]
* [[GRASS SoC Ideas|Колекција идеја за Гуглово љето кодирања]]
* [http://trac.osgeo.org/grass/wiki/HowToContribute How to contribute to GRASS development] (getting write access and such)
* [http://trac.osgeo.org/grass/wiki/HowToContribute Како допринијети развоју GRASS] (добијање свог прва на упис и слично)
</div>
</div>


<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff;">
Project Metrics provided by [http://www.ohloh.net/projects/3666 Ohloh].
Статистику обезбједио [http://www.ohloh.net/projects/3666 Ohloh].
{{#ohloh: account=3666}}
{{#ohloh: account=3666}}
</div>
</div>

Revision as of 06:56, 4 July 2009

Grasslogo vector small.png

Добродошли у GRASS ГИС кориснички вики

Geographic Resources Analysis Support System, обично називан GRASS, је ГеоИнформациони Систем (ГИС) кориштен за управљање геопросторних података и њихову анализу, обраду снимака, креирање мапа-графика, моделирање и приказ простора. GRASS тренутно користе академске и комерцијалне установе широм свијета, као и многе владине агенције и компаније које се баве очувањем околиша. GRASS GIS је пројекат Open Source Geospatial Фондације. Овај ВИКИ нуди званичну платформу корисничке заједнице GRASS ГИС пројекта. За преглед GRASS-а види Core features. За примјере кориштења види снимци екрана и Applications.

У овој ВИКИ можете добити и прослиједити информације везане за GRASS, документацију и додатне информације. Да бисте уређивали страну, потребно је да се региструјете и улогујете прво (погледај везу горе десно).

Корисничка документација и подршка

Заједница


Погледај ко користи GRASS ГИС широм свјета GRASS ГИС корисници. Ако користите GRASS ГИС добродошао је унос ваших података овдје.


OSGeo 220pix.png
Пројекат ОСГео фондације

Развој

Статистику обезбједио Ohloh. {{#ohloh: account=3666}}