Difference between revisions of "GRASS Help/ro"

From GRASS-Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(15 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Primii paşi ==
== Primii pași ==


''Majoritatea tutorialelor vor utiliza setul de date pentru [[GRASS_Help#Sample_Dataset | Spearfish County]], (Dakota de Sud, SUA).''Noile exemple se vor baza de asemenea şi pe [http://www.grassbook.org/data_menu3rd.php Setul educaţional OSGeo] (Carolina de Nord, SUA)
''Majoritatea tutorialelor vor utiliza setul de date pentru [[GRASS_Help#Sample_Dataset | Spearfish County]], (Dakota de Sud, SUA).''Noile exemple se vor baza de asemenea şi pe [http://www.grassbook.org/data_menu3rd.php Setul educaţional OSGeo] (Carolina de Nord, SUA)
Line 10: Line 10:


* [[Faq|ÎF]]
* [[Faq|ÎF]]
* Puteţi contacta utilizatorii GRASS în [[How to participate in IRC communication|IRC]]
* Puteți contacta utilizatorii GRASS în [[How to participate in IRC communication|IRC]]
* [[GRASS and its siblings%3B a guide for the novice|GRASS şi fraţii săi; un ghid pentru novici]]
* [[GRASS and its siblings%3B a guide for the novice|GRASS și frații săi; un ghid pentru novici]]
* [[How the Open Source software development model works|Cum lucrează modelul de dezvoltare a programelor libere]]
* [[How the Open Source software development model works|Cum lucrează modelul de dezvoltare a programelor libere]]


=== Documentaţie pentru prima zi ===
=== Documentație pentru prima zi ===


* [http://grass.bologna.enea.it/tutorial/ Five minute program launch tutorial] by Lorenzo Moretti
* [http://grass.bologna.enea.it/tutorial/ Lansarea programului în cinci minute] de Lorenzo Moretti
: First few slides are geared for Mac OSX, the rest is generic.
: Primele câteva slide-uri sunt orientate Mac OSX, restul sunt generice.


* [http://grass.ibiblio.org/grass64/manuals/html64_user/helptext.html GRASS Quickstart] help page
* [http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/helptext.html GRASS start rapid] - pagina de ajutor
* [http://grass.ibiblio.org/grass64/manuals/html64_user/index.html GRASS help pages] including basic introductions
* [http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/index.html Pagini de ajutor GRASS] inclusiv introduceri de bază


* [[Gis Concepts|Basic GIS concepts]] and how GRASS implements them
* [[Gis Concepts|Concepte de bază în SIG]] și cum GRASS le aplică


==== Scurt tutorial ====
==== Scurt tutorial ====


* [http://trac.osgeo.org/grass/wiki/HowToTestGrass6 How-To Test GRASS6] - easy to replicate steps with GRASS 6.3 and QGIS
* [http://trac.osgeo.org/grass/wiki/HowToTestGrass6 Cum testăm GRASS 6] - pași ușor de reprodus cu GRASS 6.3 și QGIS


* [http://web.archive.org/web/20060209031109/http://wwwamb.bologna.enea.it/forgrass/documents/Grass-6-Visual-Tutorial.pdf Visual Tutorial for GRASS 6.0] by L. Moretti (for non-UNIX people, GUI)
* [http://web.archive.org/web/20060209031109/http://wwwamb.bologna.enea.it/forgrass/documents/Grass-6-Visual-Tutorial.pdf Tutorial vizual pentru GRASS 6.0] de L. Moretti (pentru cei care nu se înțeleg cu UNIX, Interfață grafică)


* [http://mpa.itc.it/markus/osg05/ GRASS 6 in a nutshell] by M. Neteler (2005, short tutorial, also translated to Spanish and French)
* [http://mpa.fbk.eu/markus/osg05/ GRASS 6 in a nutshell] de M. Neteler (2005, scurt tutorial, tradus de asemenea în spaniolă și franceză)


* The [[GRASS 6 Tutorial]] (a work in progress; seeking for volunteers)
* [[GRASS 6 Tutorial | Tutorial GRASS 6]] (lucru în progres; se caută voluntari)


* [http://www.gdf-hannover.de/lit_html/grass60_v1.2_en/index.html An introduction to the practical use of the Free Geographical Information System GRASS 6.0] by GDF Hannover
* [http://www.gdf-hannover.de/lit_html/grass60_v1.2_en/index.html Introducere în utilizarea practică a GRASS GIS 6.0] de GDF Hannover


* [http://www.gdf-hannover.de/media.php?id=0&lg=en More tutorials] from GDF Hannover
* [http://www.gdf-hannover.de/media.php?id=0&lg=en Alte tutoriale] de la GDF Hannover


==== Suport de curs ====
==== Suport de curs ====


* [http://www.grassbook.org Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. 3rd ed. 2008] by M. Neteler and H. Mitasova (Springer book; focus is on GRASS 6.3)
* [http://www.grassbook.org Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. 3rd ed. 2008] de M. Neteler și H. Mitasova (Springer book; focusat pe GRASS 6.3)


==== Module individuale ====
==== Module individuale ====


* [http://grass.ibiblio.org/gdp/grassmanuals/grass63_module_list.pdf Synopsis of GRASS modules] (PDF, 71k)<BR>''Create current list with'' "<tt>make html2pdfdoc</tt>" or "<tt>cd tools; ./module_synopsis.sh</tt>" ''in GRASS 6.3+''
* [http://grass.osgeo.org/gdp/grassmanuals/grass63_module_list.pdf Compendiu asupra modulelor GRASS] (PDF, 71k)<BR>''Create current list with'' "<tt>make html2pdfdoc</tt>" or "<tt>cd tools; ./module_synopsis.sh</tt>" ''in GRASS 6.3+''


* Individual GRASS module [http://grass.ibiblio.org/grass64/manuals/html64_user/index.html reference manuals]
* Manuale de referință [http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/index.html pe module aparte].


* All GRASS module reference manuals (PDF Book)<BR>''Create current set with'' "<tt>make html2pdfdoccomplete</tt>" ''in GRASS 6.3+''
* Manuale de referință ale tuturor modulelor GRASS (PDF Book)<BR>''Create current set with'' "<tt>make html2pdfdoccomplete</tt>" ''in GRASS 6.3+''


=== Seturi de date mostră ===
=== Seturi de date mostră ===


* [http://www.grassbook.org/data_menu3rd.php North Carolina, USA (OSGeo Edu dataset)] - rich data set prepared in 2007/2008
* [http://www.grassbook.org/data_menu3rd.php Carolina de Nord, SUA (Set de date educaționale OSGeo)] - set bogat de date pregătite în anii 2007/2008
* [http://grass.ibiblio.org/download/data6.php Spearfish County, SD, USA] (not so far from Mount Rushmore) with [http://mpa.itc.it/markus/osg05/ extra data]
* [http://grass.osgeo.org/download/data6.php Comitatul Spearfish, SD, USA] (aproape de Mount Rushmore) cu [http://mpa.itc.it/markus/osg05/ date suplimentare]
** Mount Rushmore: [43d53' N,  103d28' W]
** Mount Rushmore: [43d53' N,  103d28' W]


* [[Global datasets|Seturi de date globale]]
* [[Global datasets|Seturi de date globale]]


* [http://grass.ibiblio.org/download/data.php More sample data]
* [http://grass.osgeo.org/download/data.php Alte date mostră]


== Alte materiale ==
== Alte materiale ==


* [[Documents|Full GRASS Documentation]]
* [[Documents|Documentație GRASS Completă]]


* [[GRASS_Education_%28Free_GIS_education%29#Teaching_Materials | Teaching materials]] contributed by the community.<BR>(Tutorials, courseware, training videos, etc.)
* [[GRASS_Education_%28Free_GIS_education%29#Teaching_Materials | Materiale didactice]] produse cu participarea comunității <BR>(Tutoriale, cursuri, video educativ, etc.)


* More GRASS documentation and tutorials from the old [http://grass.ibiblio.org/gdp/index.php GRASS Documentation Project].<BR>[''content is slowly being merged into this Wiki'']
* Alte documente și tutoriale GRASS de la [http://grass.osgeo.org/gdp/index.php Proiectul de Documentare GRASS vechi].<BR>[''conținutul puțin câte puțin este inclus în acest Wiki'']


== Migrare de la alt Software GIS ==
== Migrare de la alt Software GIS ==


* [[GRASS_migration_hints|GRASS migration hints]]
* [[GRASS_migration_hints|Idei privind migrarea la GRASS]]
* [[GIS to GRASS command translation|GIS Software to GRASS command translation table and discussion]]
* [[GIS to GRASS command translation|Tabel de traducere a comenzilor GIS la GRASS și discuții]]
* [[Tips for Arc users]]
* [[Tips for Arc users|Sfaturi pentru utilizatorii Arc]]


== Interfacing with external software ==
== Interconectare cu programe externe ==


* [[Tips_and_Tricks#Using_QGIS_as_a_frontend_to_GRASS| QGIS]] frontend
* [[Tips_and_Tricks#Using_QGIS_as_a_frontend_to_GRASS| Interfața QGIS]]


* [[GRASS_and_Rstat|R statistics]] interface
* [[GRASS_and_Rstat|Interfața R]]


* [[GRASS_and_GMT|GMT mapping]] cartography
* [[GRASS_and_GMT|Cartare cu GMT]]


* [[GRASS_and_MapServer| MapServer]] web server
* [[GRASS_and_MapServer| MapServer]]


* External databases ({{cmd|db.connect}})
* Baze de date externe ({{cmd|db.connect}})
* External vector data ({{cmd|v.external}})
* Date vector externe ({{cmd|v.external}})
* Paraview 3D visualization ({{cmd|r.out.vtk}}, {{cmd|r3.out.vtk}}, {{cmd|v.out.vtk}})
* Vizualizare 3D folosind Paraview ({{cmd|r.out.vtk}}, {{cmd|r3.out.vtk}}, {{cmd|v.out.vtk}})
* POVray 3D visualization ({{cmd|r.out.pov}}, {{cmd|v.out.pov}})
* Vizualizare 3D folosind POVray ({{cmd|r.out.pov}}, {{cmd|v.out.pov}})
* [[GRASS vector export to Inkscape]]
* [[GRASS vector export to Inkscape|Export de vectori către Inkscape]]


== Ajutor divers ==
== Ajutor divers ==


* [[:Category:FAQ|GRASS FAQ]] (see also: [[GRASS 6 Tutorial]])
* [[:Category:FAQ|ÎF GRASS]] (vezi și: [[GRASS 6 Tutorial|Tutorialul GRASS 6]])
* [[Tips and Tricks]]
* [[Tips and Tricks|Idei și Sfaturi]]
* [[Compile and install GRASS and QGIS with GDAL/OGR Plugin]]
* [[Compile and install GRASS and QGIS with GDAL/OGR Plugin|Compilare și instalare GRASS și QGIS cu GDAL/OGR]]
* [[How to interpolate point value using kriging method with R and GRASS 6]]
* [[How to interpolate point value using kriging method with R and GRASS 6|Cum interpolăm puncte prin metoda kriging folosind R și GRASS 6]]
--------
[[Category: Documentation]]
* Wiki [[Help]] (how to edit pages after registration)
[[Category:Languages/ro]]

Latest revision as of 13:30, 6 January 2010

Primii pași

Majoritatea tutorialelor vor utiliza setul de date pentru Spearfish County, (Dakota de Sud, SUA).Noile exemple se vor baza de asemenea şi pe Setul educaţional OSGeo (Carolina de Nord, SUA)

Mod de Instalare

Întrebări frecvente

Documentație pentru prima zi

Primele câteva slide-uri sunt orientate Mac OSX, restul sunt generice.

Scurt tutorial

  • GRASS 6 in a nutshell de M. Neteler (2005, scurt tutorial, tradus de asemenea în spaniolă și franceză)

Suport de curs

Module individuale

  • Manuale de referință ale tuturor modulelor GRASS (PDF Book)
    Create current set with "make html2pdfdoccomplete" in GRASS 6.3+

Seturi de date mostră

Alte materiale

  • Materiale didactice produse cu participarea comunității
    (Tutoriale, cursuri, video educativ, etc.)

Migrare de la alt Software GIS

Interconectare cu programe externe

Ajutor divers